Golgota Szeretetszolgálat: Karitatív tevékenységünk és szervezetünk bemutatása

Gyülekezetünk nagyon erős társadalmi felelősség-érzettel rendelkezik, ezért indítottuk el 2012-ben a Golgota Szeretetszolgálatot. Szerepünk, és lehetőségünk van nehéz sorsú emberek életét segíteni, és élni akarunk ezzel a lehetőséggel.
A Szeretetszolgálat küldetése, hogy a mindennapokban segítse a sanyarú sorsú, nélkülöző embereket, és lehetőség szerint olyan támogatást, fejlesztést is nyújtson, aminek segítségével később kevésbé lesznek kitéve a gondoknak, bajoknak.

Élelmiszer-osztások
2012 óta hét alkalommal vettünk részt a Magyar Élelmiszerbank karácsonyi élelmiszer-gyűjtő akciójában, az évek során körülbelül 15 tonnányi tartós élelmiszert juttattunk el súlyos anyagi problémákkal küzdő embereknek.7. kerületi rászorulók
Különösen odafigyelünk a 7. kerület rászorulóira, hiszen gyülekezetünk ebben a kerületben található. A 7. kerületi önkormányzat számára karitatív ügyekben kiemelt partner vagyunk, csakúgy mint az általa fenntartott családsegítő intézménynek, a Bischitz Johanna Központnak.
Ruhaosztást is szerveztünk már a Bischitz Johanna Központ ügyfelei számára.

Koronavírus járvány
A 2020 tavaszi magyarországi koronavírus járvány idején partnerséget alakítottunk ki az Etesdadokit mozgalommal, valamint a Rézkígyó kávézóval, és több mint ezer adag tápláló, meleg ételt, és süteményt jutattunk el orvosoknak, nővéreknek. Szintén a járvány során önkénteseink két hónapon keresztül segítettek kerületi idős embereknek a bevásárlásban.


Vissza Közénk-kiút a hajléktalanságból
„Véleményem szerint a Vissza Közénk program átfogó, szoros együttműködést, valamint az általánosnál jóval több segítséget és lehetőséget nyújt azoknak a hajléktalan embereknek, akik részt vesznek benne. „ Árdánházi András, utcai szociális munkás, Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Szeretetszolgálatunk tevékenységének kiemelt eleme a 2017-ben indított Vissza Közénk, egy “Elsőként lakhatás” szemléletű program, mely hajléktalan emberek talpra állását segíti. Gondolkodásunk legmélyebb alapvetése szerint senki sem való az utcára, vagy szállóra. A hajléktalan emberek ugyanúgy rendelkeznek az emberi méltósággal: érdemesek egy otthonra, egy jobb életre, melynek eléréséhez segítséget nyújtunk mi, és az ő saját tehetségük, értékük, készségeik. Van már olyan korábbi lakónk, aki jelenleg albérletben lakik, köszönhetően programunknak, és a saját erőfeszítéseinek. (Eddigi eredményeinkről bővebben a 4. oldalon olvashat) Célunk, hogy úgy segítsünk, hogy később már ne kelljen segíteni. Programunkkal Magyarországon elébe megyünk a jövőnek.

Programunk küldetése, hogy a programban részt vevő fedél nélküli emberek számára segítséget nyújtson az önálló élet, benne pedig saját (nem intézményi) lakhatás kialakítására, a hajléktalanság hátrahagyására. Azért dolgozunk, hogy lakóink az inaktív, hajléktalan életből visszakapaszkodhassanak a gazdasági, társadalmi aktivitásba, egy teljesebb életbe, és saját albérletbe költözhessenek.

Mivel segítjük a részt vevők talpra állását?

 • A programunkban részt vevőknek először is lakhatást biztosítunk, egy jól felszerelt lakásban. Ez az Elsőként lakhatás nevű „modell”, bár mi leginkább személyekben gondolkodunk.
 • A program részeként heti mentorálást is nyújtunk a résztvevők számára.
 • A programon keresztül résztvevőinket ösztönözzük, és segítjük a folyamatos, bevételt hozó munkavégzésre, a havonkénti pénz-megtakarításra, és a lakótársakkal történő harmonikus, békés együttélésre.
 • Szintén küldetésünk minden olyan szakmai segítség nyújtása, aminek segítségével a programban részt vevők érzelmi-, mentális állapota, munkaerő-piaci helyzete javulni fog.

Igyekszünk programunk résztvevőit segíteni, amíg eljutnak oda, hogy hisznek, bíznak önmagukban, mernek komolyan tervezni. Ehhez az kell, hogy erősítsük erősségeiket, képességeiket, együtt dolgozunk velük azon, hogy javuljon az önbizalmuk. Ez kulcskérdés.
Nem vesszük át helyettük az életük irányítását, szervezését, arra tesszük képessé őket, hogy ők maguk vegyék jobban kézbe életüket, döntéseiket. Azon dolgozunk, hogy többé ne lássák magukat áldozatnak.

Jelenleg egy lakást bérelünk, ahol négy ember lakik. Ugyanaz a lakás a program elindulása, 2017 októbere óta, tehát sikeresen tudtuk biztosítani, hogy a lakás tulajdonosa elégedett legyen, a lakók vigyázzanak a lakásra.

Programunk gondozási része tehát a következőkből áll:

 • Fejlesztés: heti pro bono coaching minden lakónak
 • Szükséglethez szabott jelenlét, szociális munka: minden lakó kérheti, hogy legyen egy személyes segítője, akivel feladatait, gondjait, életét heti szinten átbeszélheti.
 • A lakásokba beköltözők köré szükség esetén szakmai segítséget és mentorhálózatot szervezünk önkéntes szakemberekből (addiktológus, szociális munkás, pszichológus, pénzügyi tanácsadás feltorlódott adósságok esetében).

A Vissza Közénk állandó önkénteseinek tevékenysége:

 • coaching (5 coach dolgozik a programban jelenleg)
 • két másik önkéntesünk rendszeresen készít mini-interjúkat a lakókkal, coach-okkal
 • social media megjelenéseinket, posztjainkat is segíti egy önkéntesünk
 • van olyan segítő, aki alkalmanként főz lakóinknak
 • vannak olyanok, akik beszélgetnek velük, akiket lakóink felhívhatnak
 • három önkéntes jelentkezett önéletrajz-készítésben-, álláskeresésben történő segítségnyújtásra
 • Összesen 15 fő önkéntessel dolgozunk jelenleg

Programunk facebook-oldala: https://www.facebook.com/visszakozenk/
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat cikke: https://maltai.hu/cikk/hir/3831


Eddigi eredm
ényeink (mindig lakóinkkal közös eredmények!)

- Programunk 2017 október óta működik
- 2019 júliusában két korábbi lakónk saját albérletbe költözött. Ők ketten hajléktalanok voltak, mielőtt csatlakoztak a Vissza Közénkhez, egyikük még utcán is élt. Egyikük azóta is megtartotta az albérletét.
- Megint egy másik korábbi lakónk helyzete is javul, kikerült a hajléktalan-ellátás intézményrendszeréből, stabil párkapcsolatot alakított ki.
- Mostani lakóink közül van, aki amióta nálunk él, elhagyta az alkoholt, állandó munkahelye lett, pénzt kezdett félretenni. Egy másik lakónk is halad a talpra állás felé, szervezettebb, összeszedetteb, elkezdett pénzt megtakarítani. Harmadikuk szövevényes élete kezd biztosabbá válni, munkaképessége fejlődik, most úgy érzi, „kezd irányba állni”. Ehhez elmondása szerint az kellett, hogy ne egy hajléktalan-szállón lakjon, mert az szörnyű hatással volt rá, nem volt lelkiereje tenni önmagáért.
A negyedik lakónk most érkezett.
- 2018 áprilisában egy közösségi adománygyűjtés során 1.000.000 Forint gyűlt össze lakóink személyes szükségeire, tehát ezt nem albérletre költjük. Ebből a forrából finanszíroztuk egy korábbi lakónk fogsorát, és egy másik lakónk számára OKJ tanfolyamot. Maradt még keretünk arra, hogy további lakók talpra állását segítsük hasonlóan.
- 2018 októbere óta kizárólag magánadományokból fizetjük a több mint 210.000 Forintos havi bérleti díjat, s így otthont, menedéket, lakhatást nyújthatunk lakóinknak, ahol megerősödhetnek, fejlődhetnek, felkészülhetnek a talpraállásra.

Jelenlegi Szükségeink
- további adományok bevonása további ingatlanok bérléséhez, illetve állandó munkatárs felvételéhez
- Egy zárt kódú, saját fejlesztésű weboldal
- további önkéntesek bevonása

ISTENTISZTELETEK

vasárnap: 10.00, 12.00

szerda: 18.00

ELÉRHETŐSÉG

1073 Budapest, Erzsébet krt. 13.
+36-1-3-222-499
budapest [@] golgota.hu

IRODA NYITVA TARTÁS

H–Cs: 10.00–17.00
V: 08.00–14.00